Nice Words for Girlfriend

Ingen jag känner vet vad jag går för. De ser mig bara hastig…


Ingen jag känner vet vad jag går för. De ser mig bara hastigt lämna rummet. …

Ingen jag känner vet vad jag går för. De ser mig bara hastigt lämna rummet. [Waldersten]


Tags

Leave a Reply

Close